. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racionalnim korištenjem energije ne štedimo samo novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 16      t 10   t 14